//////

SPOŚRÓD ODLEGŁYCH KRAJÓW

sport-2

Spośród krajów odległych bardzo popularna wśród tury¬stów australijskich jest Wielka Brytania. W roku 1969 wyjechało do niej 21,5 tys. Australijczyków. Zainteresowanie Wielką Brytanią wynika z wielowiekowych więzi ekonomicznych, poli¬tycznych, etnicznych i kulturalnych jakie istnieją pomiędzy Związkiem Australijskim a metropolią oraz brakiem bariery ję¬zykowej. Wielu Australijczyków jedżie wypoczywać do Włoch. W roku 1969 przebywało tu 15 tys. Australijczyków E1461. Łączna liczba turystów wyjeżdżających z Australii do Sta­nów Zjednoczonych wyniosła w 1969 r. 23 tys. osób, natomiast w 1972 r. — 89 tys.

SEZON PRZYJAZDÓW

images

Przybywający do Ameryki Południowej turyści korzystają głównie z usług transportu lotniczego. Na drugim miejscu znaj­duje się transport samochodowy, zwłaszcza w krajach równin­nych (w 1969 r. do Argentyny przyjechało samochodami 114 tys. osób) [1461.  Na sezonowość przyjazdów turystów, do Ameryki Południowej mają ‘ wpływ znaczne kontrasty klimatyczne,’ różne pory świąt i urlopów, a także położenie regionu na dwu półkulach. W Ar­gentynie, leżącej w strefie umiarkowanej półkuli południowej, napływ turystów przypada na miesiące letnie (podczas których notuje się wzrost wyjazdów do kąpielisk morskich), a spadek na miesiące chłodne (minimum przypada na czerwiec).

KUBA

pobrane

Kubą od dawna nazywano perłą Antyli. Ta największa wyspa na Morzu Karaibskim, oprócz , tych zasobów rekreacyjnych, które charakterystyczne są dla całego regionu, bogata jest w źródła mineralne i rezerwaty flory i fauny, liczne zabytki historyczne oraz charakteryzuje się odrębną kulturą. Wydaje się jakby sama przyroda i historia predystynowała ten kraj by był jednym z ważniejszych obszarów światowej turystyki.  Do czasu rewo­lucji Kuba była najmodniejszym terenem wypoczynkowym dla bogatych turystów ze Stanów Zjednoczonych, jednakże turyści ci mało interesowali się walorami kulturalnymi kraju, natomiast przyciągały ich domy gry i inne lokale rozrywkowe, tworzenie których popierała oligarchia kubańska dla przyciągnięcia ame­rykańskich bogaczy. 

PROGRAM ROZWOJU

pobrane (1)

Pięcioletni program r oz wojutury styki przewiduje rozszerze­nie sieci ‚lotnisk i ich modernizację, budowę dróg, rozbudowę transportu wodnego, a w szczególności rozbudowę bazy hotelo­wej. W samej tylko stolicy obok 5 tys. pokoi hotelowych, zbudo­wanych w związku z igrzyskami olimpijskimi,-powstało do roku 1970 jeszcze ok. 4 tys.  Wyjazdy Meksykańczyków za granicę są liczniejsze niż z in­nych krajów Ameryki Łacińskiej. Przeważają wyjazdy do Sta­nów Zjednoczonych, dokąd na okres’przekraczający 3 dni wyje­chało w 1968 r. 510 tys. osób. Natomiast  ruch turystyczny z Mek­syku do krajów Ameryki Łacińskiej jest niewielki.

STREFA PÓŁNOCNA

TajgaJezioro

Strefa północna, obejmująca terytoria Jukon i Północ­no-Zachodnie, mimo wspaniałej przyrody ’ i egzotyki związanej z okresem „gorączki złota” i obyczajami Eskimosów, z powodu olbrzymich odległości od rozwiniętych regionów Kanady, surowo­ści klimatu i słabego zagospodarowania, nie może stać się w naj­bliższych latach regionem masowej – turystyki, tym bardziej że zwiedzanie tej strefy związane jest ze znacznymi wydat­kami. Region ten, obejmujący kraje kontynentalnej ‚Ameryki poło­żone na południe od Stanów Zjednoczonych a także wyspy Ba­hama i Bermudy, zajmuje ogólnie w turystyce międzynarodowej stosunkowo skromne miejsce.

Hiszpania

Bardzo atrakcyjnym pod każdym względem turystycznym krajem jest właśnie Hiszpania. To tam można zwiedzić mnóstwo ciekawych miejsc. No i oczywiście Hiszpania jest gratką nie tylko dla zwiedzających, którzy wprost kochają wspaniałe do oglądania miejsca, ale także idealnym krajem dla każdego bardziej leniwego podróżnika, który woli wylegiwać się na plaży. Dla takich osób w Hiszpanii jest sporo miejsc. Hiszpania właśnie w lato jest niezwykle piękna, gdyż niewątpliwie bardzo słoneczna. Jednak Hiszpania to także miejsce niezwykle kulturowe, gdyż to w Hiszpanii jest mnóstwo obyczajów. Przede wszystkim nie sposób jest nie pójść na walki na Corridzie z bykami. Od lat wszystkie te walki cieszą się bardzo dużą popularnością, a także są można powiedzieć, że dla widzów o mocnych nerwach. Poza tym fantastyczną sprawą i to dla tych bardziej wrażliwych osób będzie taniec flamenco, który to prezentują miejscowe Hiszpanki. Na pewno niejednemu mężczyźnie na ten widok serce mocniej zabije. Także naprawdę warto.

Piękne pałace w Łodzi

Pałace i wspaniałe rezydencje, jakie powstawały na terenie naszego kraju należą do najpiękniejszych dzieł architektonicznych. Przybywający na nasze ziemie obcokrajowcy, przywozili ze sobą zupełnie inne założenia stylowe i tego typu architektura wygląda zupełnie inaczej. Tak samo jest w przypadku rodu fabrykantów, którzy nosili nazwisko Steintertów i pozostawili po sobie wspaniałą architekturę. W dzisiejszej łodzi możemy podziwiać pałac noszący imiona dwóch członków tego słynnego rodu, a mianowicie Karola i Emila. Jeśli pierwszy raz spojrzymy na tę architekturę, na pewno zwróci ona naszą uwagę, gdyż wygląda nieco inaczej niż wszystko, do czego byliśmy do tej pory przygotowani. W związku z tym na pewno warto udać się na ulicę Piotrkowską w Łodzi, żeby móc podziwiać ten wspaniały pałac. Styl, w jakim został on wybudowany, może nie wzbudzić naszego entuzjazmu. Jest to oczywiście styl renesansowy, ale z domieszką niemieckiej interpretacji. Wielu Niemców uważało, że jest to ich styl narodowy, jedyny w swoim rodzaju. Niestety nasze nastawienie do wszystkiego, co niemieckie nie jest zbyt pozytywne, ze względów historycznych, ale na pewno warto zwrócić uwagą na tę nietypową architekturę. Miała ona podkreślać profesję obu właścicieli, a mianowicie włókiennictwo, stąd liczne elementy ozdobne, które do tego fachu nawiązują. Poza tym nie da się ukryć, że wybór tak typowego niemieckiego stylu miał na celu podkreślenie narodowości Emila i Karola, cechuje się on przede wszystkim ciężką, monumentalną formą, która zupełnie różni się od lekkości tradycyjnego stylu renesansowego. Łódź była swego czasu niezwykle ważnym ośrodkiem przemysłowym Europy, dlatego warto pamiętać o słynnych ludziach, którzy się do tego przyczynili. Tak więc, gdy zwiedzamy pałac Karola Scheiblera w Łodzi, warto wiedzieć, iż był to jeden z najsłynniejszych i najlepszych przemysłowców w mieście, który pozwolił miastu dostać się na jedne z najlepszych miejsc w Europie. W Łodzi prowadził on jedną z najbardziej nowoczesnych i efektywnych przędzalni. Jego nazwisko powinno nam się kojarzyć bardzo pozytywnie, ze względu na to, w jaki sposób przyczynił się on do rozwoju całego miasta. Chętnie kierował wysokie datki na budowę szkół, kościołów, szpitali oraz wszelkich innych miejsc użyteczności publicznej, jakie miastu były potrzebne. W związku z tym, gdy zwiedzamy jego wspaniały pałac, warto pomyśleć także o dobrodziejstwach, jakie z rąk tego człowieka płynęły w stronę miasta. Dzięki temu można naprawdę docenić jego działalność przemysłową, która przecież przyczyniła się do poprawy sytuacji całego miasta. Jeśli fascynują nas wspaniałe pałace, na pewno warto wybrać się także na śródmieście, by móc podziwiać piękny i niezwykle zróżnicowany pod względem formy Pałac Jarischów. Jest to niesamowicie atrakcyjny budynek, który posiada wiele walorów artystycznych. Obecnie mieści się tam administracja miejsca, ale zawsze można ów budynek bez problemu zwiedzić, a naprawdę warto, gdyż wygląda naprawdę imponująco.

Pyrzyckie zabytki

Pyrzyce to niewielka miejscowość w województwie zachodniopomorskim. Od zawsze w cieniu sąsiednich miasteczek, takich jak turystycznego Barlinka, dużego Stargardu Szczecińskiego i stolicy Pomorza Zachodniego – Szczecina. Same Pyrzyce nie są traktowane jako miejscowość turystyczna. Aż tak wielu atrakcji w tym mieście nie znajdziemy. Ne mniej będąc w okolicy warto przypomnieć sobie na chwile o tej miejscowości. Dlaczego? Przez wzgląd na jego zabytki, które wpisane są w rejestr konserwatorski i strzeżony polskim prawem. Wiele ta bowiem zabudów pamiętających jeszcze średniowieczny gród. Jeśli pojedziemy do Pyrzyc choć na jeden dzień, to niewątpliwie znajdziemy tak kilka ciekawych obiektów, jaki na długo pozostaną w naszej pamięci.W rejestr zabytków wpisany jest sam układ średniowieczny miasta. Dziś niewiele z tego zostało, bowiem socjalistyczne blokowiska owy okładu w dużej mierze zniszczyły, ale na pewno pamiętać o tym akcie należy, bowiem sam układ urbanistyczny opiera się na trzynastowiecznych rozwiązaniach projektowych.W Pyrzycach bez większego trudu odnajdziemy również pozostałości murów obronnych z XIII wieku. Wtedy stanowiły one o obronności miasta, te bowiem leżało na ternach, jakie były niebezpieczne z punktu widzenia zbójców i najazdów sąsiednich grodzisk. A że do Pyrzyc ciągnęli kupcy, to i miasto musiało być dobrze chronione. Do dnia dzisiejszego zachowało się około 2 kilometrów tych murów i jest to jedna z największych atrakcji miasta.W Pyrzycach na uwagę zasługują tez zabudowy forteczne typowe dla gotyku. Przy murach wciąż zachowało się wiele strażnic i baszt, które doskonale dziś komponują się z nowoczesną miejską architekturą. W tym miejscu należy wspomnieć takie obiekty jak:•Brama Szczecińska– powstała w XII wieku. Był to w okresie średniowiecza jeden z najwyższych budynków w mieście, liczył w latach swojej świetności 6 pięter. Dziś zachowały się tylko ruiny, ale także robią one niesamowite wrażenie.•Baszta Pijacka – z XV wieku. To nic innego jak gotycka „izba wytrzeźwień” . Już samo przeznaczenie niezwykle intryguje.•Baszta Śpiącej Królewny z XV wieku – przebudowana z półokrągłej czatowni jest jedna z najciekawszych i najpiękniejszych. Niestety do dziś popada w ruinę, bo miasta nie stać na to, by owy obiekt odrestaurować.•Baszta Mnisza – jej powstanie datuje się na wiek XIV, dziś tylko ruiny.•Brama Bańska – zbudowana w XIII wieku miała aż 5 pieter. Dziś częściowo zrekonstruowana jest jednym z najpiękniejszych zabytków Pyrzyc.•Baszta Prochowa – z XV–XVI; zrekonstruowana.•Baszta Lodowa – powstała w XV–XVI wieku. To byłe lochy miejskie.•Baszta Sowia – powstała w wyniku rozbudowy półokrągłej czatowni. Wybudowana w XVI wieku, od XIX wieku pełniła funkcję wieży widokowej.Obok tych niesamowitych budowli z okresu średniowiecza znajdziemy w Pyrzycach dziesiątki innych atrakcyjnych zabytków. Warto wcześniej się do zwiedzania przygotować, już same baszty rozrzucone są po terenie całego miasta, toteż nie wszystkie się nam uda znaleźć bez stosownego przygotowania.

Jak wakacje, to piramidy

Jeśli wybieramy się na wakacyjne zwiedzanie zabytków świata, bardzo często na cel naszej podróży wybieramy właśnie Egipt. Mimo iż dzisiaj nie jest to zbyt modne miejsce, to jednak wciąż wielu ludzi pragnie poznać zabytki tego kraju, a zwłaszcza słynne piramidy. Okazuje się jednak, że wycieczka do Egiptu niekoniecznie może być tak miła, jak sobie to wyobrażamy, a zwiedzanie zabytków nie zawsze może być tak przyjemne, jak oczekujemy. Przede wszystkim, należy pamiętać, że Egipt to nie tylko wspaniałe zabytki sztuki starożytnej, ale także strefa wielu napięć etnicznych i religijnych. W związku z tym trafiają się podkładanie bomb czy jakieś zamachy terrorystyczne. Najczęściej strefa dla turystów jest bezpieczna, ale może kilka metrów dalej będziemy mogli zobaczyć jakiś tragiczny wybuch. W związku z tym, należy pamiętać, że wycieczka do Egiptu nie zawsze jest miłym doznaniem. Podobnie dzieje się z piramidami, które wszyscy tak bardzo pragną zwiedzać. Większość z nich jest zamknięta dla odwiedzających, w związku z tym, te wspaniałe budowle możemy zwiedzać jedynie z zewnątrz, co nie wszystkich może akurat zadowolić. Poza tym, jeśli już możemy wejść do środka, niewiele zobaczymy. Musimy także pamiętać, że w jakiś sposób do tych piramid musimy się dostać. Oprócz autokaru, najczęściej wybiera się po prostu podróż na wielbłądzie. Jest to średnio wygodne dla laika, ale na pewno stanowi wspaniałą przygodę, a potem można już swobodnie zwiedzać piramidy. Warto pamiętać również o Sfinksie. Do dzisiaj nie wiadomo, co właściwie ta konstrukcja miała oznaczać. Mówi się jednak wiele na temat budowy piramid i Sfinksa, która pochłonęła życie wielu niewolników skazanych na tragiczną pracę przy ich budowie. Warto o tym pamiętać, bo piramidy wyglądają naprawdę imponująco i łatwo można się zachwycić. Jednak, jak przy okazji wszystkich zabytków, warto mieć w podświadomości na uwadze, historię, jaka im towarzyszy, wtedy na pewno nie zgubimy sensu wspaniałych konstrukcji, które oglądamy. Najczęściej to, co tak podziwiamy, wyrosło na grobach niewolników, którzy na pewno w swej niewolniczej pracy nie widzieli żadnego piękna i żadnej idei. Piramidy są wspaniałe, zwłaszcza wnętrza. Korytarze są tak skonstruowane, że łatwo można się w nich pogubić. Dlatego należy pamiętać, że nie można wchodzić do wewnątrz samemu, bez przewodnika, w końcu nawet i oni odwiedzają tylko te znane komnaty i korytarze, a nie zapędzają się w dalekie czeluście, które mogą zgubić każdego człowieka. Ze Sfinksem nie ma takiego problemu, nie można go zwiedzać, można jedynie oglądać, jednak i tak kryje w sobie wiele tajemnic. Na zwiedzanie egipskich zabytków sztuki starożytnej warto się na pewno przygotować i trochę poczytać, żeby takie zwiedzanie przyniosło nam nie tylko zachwyt, ale także ciekawą wiedzę. Dzięki temu każda nasza podróż i zabytki będą czymś ciekawszym, dlatego zamiast pstrykać niezliczone ilości zdjęć, lepiej posłuchać opowieści przewodnika i spróbować wczuć się w ten niesamowity klimat z dawnych lat.

Hotel Monopol we Wrocławiu

Do budynków zabytkowych, jakie na pewno we Wrocławiu warto obejrzeć należy chociażby Hotel Monopol. Jest to jeden z najstarszych budynków tego typu, jakie możemy w mieście podziwiać. Na pewno ciekawy wyda nam się sam styl, w jakim budynek został wykonany. Warto zwrócić uwagę na wspaniałe zdobienia i bogate dekoracje. Niesymetryczne kształty, nawiązania do form egzotycznych, często spotykane motywy roślinne, to tylko niektóre z najbardziej znanych cech charakterystycznych kierunku w sztuce znanego pod nazwą secesji. Oczywiście taka nazwa stylu funkcjonowała w Polsce, jeśli wybierzemy się do Francji, powinniśmy się posługiwać nieco bardziej wysublimowaną nazwą, a mianowicie art nouveau. Secesyjny budynek powstał w połowie dziewiętnastego wieku i do dzisiaj zachwyca swoją niesamowicie piękną architekturą, która jest jednak dość rzadko w naszym kraju spotykana. Początkowo plac, na którym obecnie znajduje się Hotel Monopol należał do żydów, którzy wykupili plan pod jego budowę. W kolejnych latach powstała tutaj wspaniała restauracja i dobrze funkcjonujący hotel, na który także warto zwrócić uwagę. Oprócz hotelu istniał tutaj także wielki dom handlowy, który był niewątpliwie niezwykle ważnym miejscem w mieście. Oprócz wspaniałej architektury, na którą warto zwrócić uwagę w tym przypadku, na pewno powinniśmy się także zainteresować samą historią tego miejsca. W końcu kawiarnia Monopol była miejscem ważnych spotkań towarzyskich. Właśnie w tym miejscu spotykały się osoby najzamożniejsze, które pochodziły ze środowisk arystokratycznych. Poza tym często można było tutaj spotkać artystów z różnych dziedzin sztuki, a wszystko dlatego, że w pobliżu znajdowało się wiele ośrodków kulturalnych, jak chociażby opera wrocławska. W związku z tym kawiarnia stanowiła niezwykle ważne miejsce w mieście i była ważnym centrum towarzyskim i kulturalnym. Niestety zniszczenia wojenne sprawiły, że kawiarnia przestała istnieć i na jej miejsce postawiono wielki dom handlowy. Na uwagę zasługuje także fakt, iż wspaniały dekoracyjny balkon, jaki możemy obecnie podziwiać na tym niesamowitym secesyjnym budynku został dobudowany dopiero w latach trzydziestych z ważnego powodu. Oczywiście miało to miejsce na zamówienie Adolfa Hitlera. Ów dekoracyjny balkon miał służyć jako miejsce jego przemówień i to był właściwie jedyny powód, dla którego go zbudowano. Jednak nie tylko niemiecki dyktator miał związek z tym wspaniałym hotelem. Warto wiedzieć, że w jednych z pokoi tego luksusowego hotelu przebywały takie sławy jak chociażby utalentowany malarz Pablo Picasso czy jeden z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich, a mianowicie Michaił Szołochow. Jeśli weźmiemy pod uwagę historię tego hotelu, na pewno nieco inaczej na niego spojrzymy. Był świadkiem wielu ważnych wydarzeń i gościły w nim znane osoby. Obecnie Hotel Monopol pełni swą dawną funkcję, chociaż oczywiście zmienił się właściciel. To jednak właśnie nowym właścicielom zawdzięczamy generalny remont tego wspaniałego zabytku.

NAJBARDZIEJ EGZOTYCZNE

Maldives-hotels-sm

Jednym z najbardziej egzotycznych, z punktu widzenia tury­styki, państw jest Brazylia. Ten olbrzymi kraj pod wieloma względami różni się od pozostałych państw południowoamery­kańskich. Ludność Brazylii nie posługuje się językiem hiszpań­skim lecz portugalskim. Natomiast w rezultacie zmieszania wielu ras i narodowości powstał oryginalny etnicznie typ Brazylijczy- ka. Położona w strefach klimatu równikowego i zwrotnikowego Brazylia słynie jako ogromny ogród botaniczny, w którym rośnie 50 tys. gatunków roślin, co stanowi jedną czwartą wszystkich znanych roślin na świecie .

DWIE OSOBOWOŚCI

p002_1_00

W sezonowości, ruchu turystycznego do krajów Ameryki Ła­cińskiej zaobserwować można: dwie osobliwości: pierwszą — że największy „szczyt” przyjazdów przypada na suchą porę roku (od listopada do marca), druga — że w okresie;deszczowym, to jest od kwietnia do października, i związanym z.nim spadkiem przyjazdów, tworzy się^jeszcze,jeden „szczyt” ale znacznie mniej­szy w tradycyjnych  iesiącach urlopowych -— lipcu i sier­pniu. Mimo licznych podobnych cech położenia geograficznego, wa­runków przyrodniczych, struktury i stopnia rozwoju gospodarki, kultury, pomiędzy’krajami środkowoamerykańskimi istnieją jed­nak różnice,’decydujące o indywidualnym „obliczu” turystycz­nym każdego z nich.

NAJWIĘCEJ TURYSTÓW

turysci-e1426754685102

Tak więc bilans turystyczny Meksyku był dodatni i w roku 197Ó jego saldo .wy­nosiło +309 min dolarów [146]).. W roku 1971 Meksyk zajął pod względem rozwoju turystyki, czwarte miejsce w świecie. Najwięcej turystów do Meksyku przybywa ze‘Stanów Zjedno­czonych (do 85°/o turystów zagranicznych), Bardzo rozwinięta pod względem turystycznym Europa w zakresie przyjazdów do Mek­syku ustępuje Stanom Zjednoczonym przeszło 20-krotnie. Wy­nika to nie tylko z oddalenia Europy, lecz i z niedostatecznego w przeszłości reklamowania Meksyku. Ogromne zainteresowanie, jakie przejawiali turyści osobliwościami Meksyku w czasie olim­piady w roku 1968, ukazały jej ogromne możliwości turystycz­ne.